Keskuse eesmärgid

Lisaks pakub keskus veel :

- loengud ja seminarid psühhoanalüüsi vallas;

- individuaalne ja grupi supervisioon;

- organisatsiooninõustamine psühhoanalüütilises võtmes;

- psühhoanalüütiliselt orienteeritud koolitused.