EST ENG RUS
 
 
 
Esileht Mis on psühhoanalüüs Kontakt Otsing Uudiskiri Psühhoanalüüs eesti keeles
 
   
  Lugemist psühhoanalüüsi vallas
Prindi
 
Soovitatav psühhoanalüütiline kirjandus
Artiklid, loengud
 
 
 

"Tõlkes leitud. Tooma Rull "Quotes". Meelis Sütt, psühhoanalüütiline psühhoterapeut.

04.01.2017

Mõtteid seoses Toomas Rulli muusikaga plaadilt "Quotes". Meelis Sütt.
 

Tõlkes leitud

Toomas Rull „Quotes“

Produtsent: Toomas Rull

Kaasprodutsent: Raun Juurikas

Kaanekujundus: Meeri Marie Rull

Fotograaf: Inese Kungutova

 

Toomas Rulli muusika plaadil „Quotes“ („Tsitaadid“ e. „Osundused“) on tähelepanuväärsete poeetide, kirjanike, filosoofide, muusikute ja rahvasuu osunduste tõlgendus. Samas võib aimata, et muusiku-helilooja tõlgendav looming on ilmselt ajendatud eelkõige sisimaist tungidest väljendada hinges pakitsevat ja osundused pigem haakuvad autori meeleilma rõhkudega. Niivõrd siirana mõjub ta muusika.

„Quotes“ on mõjus, teravmeelne ja teatud mõttes ka terav kogumik. Teravmeelsus avaldub eelkõige targas tabavuses, mis seostab osunduste mõtted ja nende muusikalise väljenduse. Terav ses tähenduses, et muusika söövitab kuulaja meelt. Söövitab healoomuliselt – elavdavalt, loovat tunnetust õhutades ja mõtlema ergutades. Teisiti ei saa ilmselt lugusid ega plaati lõpuni kuulatagi, sest helide põimunud mustrid toovad nii kehasse kui meelde ärritavaid, kuid samas ka meelehead tootvaid aistinguid-aime. Umbes midagi sarnast võib tunda karastuselembene inimene kümmeldes natuke liiga külmas vees. Kipitus ja meelehea samaaegselt ning läbipõimununa. Muusika mõjul kasvav erutus saab leida rahulduse kogu keha hõlmavas tunnetuslikus mõttetegevuses, õhuliste, vaat’ et kosmiliste helidemustritega kaasahargnemises, ekslemistes ja leidmistes.

Plaadimaterjaliga seondub iseloomulik tõik, et eesti keeles pole ilmselt algselt olnud sõna „tarkus“, küll aga „tark“. Etümoloogia sõnaraamat avab meile, et tark on selge, terava mõistusega, rohkete vaimuannetega, intelligentne, mõistlik, õige ja otstarbekas. Kunagi, mitte väga ammu, nimetati targaks heatahtlikku nõida, rahvaarsti ja ennustajat. Sugri-mugri sugulaskeeltest leiab targa iseloomustamiseks veel: nutikas, andekas, korralik, osav, täpselt tabav, terane, tähelepanelik, hoolas, ettevaatlik. Aga tark on ka range, nõudlik, põhjalik, arukas ja kokkuhoidlik. Kuigi tarkus tähendab õpitud-omandatud teadmisi ja oskusi, siis „targast“ võiks otse tuletada, et tarkus on põhimõte ehk pritnsiip, mis hõlmab kõike, mida tark sobivas olukorras otstarbekalt ja osavalt oskab kasutada. „Osunduste“ tõlgenduste kohta saab kasutada kõiki eelnimetet tähissõnu.

Targad mõtlejad-tunnetajad on kõik plaadil kaasa tegevad muusikud. Mängivad Toomas Rull (helilooja, trummid, vokaal, löökpillid), Mihkel Mälgand (basskitarr, kontrabass), Allan Järve (trompet, flüügerhorn), Raun Juurikas (klahvpillid), Peedu Kass (kontrabass) ja Arkady Šilkloper (metsasarv).

Lugude pealkirjad paotavad, millest helilooja ja muusikud arvatavasti mõtlevad. Muusikast ilmneb, kuidas nende mõtted ja tunded kulgevad, milliseid radu mööda liiguvad.

Palade pealkirjadeks olevad osundused väljendavad tõdemusi elu ja selle erinevate nähtuste kohta. Erinevad on ka palade meeleolud. Toon näiteks mõned assotsiatsioonid, mis osade lugude puhul tekkisid. A. Schopenhaueri osundusele „It is a clear gain to sacrifice pleasure in order TO AVOID PAIN“ loodud helipilt kirjeldab eeldatavalt seisundit, milles on loobutud lõbust-naudingust selleks, et vältida valu. Saadav kasu kõlabki paradoksaalsel kombel sado-masohistlikes toonides, milles on ühendatud nii valu kui mõnu. Elutruu.

Dante ütlus, et „The darkest places in HELL are reserved for those, who maintain their neutrality in times of moral crisis“ annab edasi ettekuulutuse sisendavaid meeleolusid ja keerukaid-kirevaid tundeid, millest aimub nii ärevat pettumust variseride suhtes, kui ka teatavat kibedat rahuldust, mida võiks pakkuda pettumuse põhjustate põrgutule kohal küpsetamine.

Mõni pala on ka mõnevõrra küünilist laadi. „LOL. LOLL saab kirikus ka peksa“ (vanasõna) peegeldab nii külarahva parastavat kahjurõõmu rumala üle, kes endale ise õnnetuse kaela on tõmmanud, kui ka elutarka hoiatust ja manitsemist.

„LIFE’S a Bitch, and Then You’ll Die / Do not take life too seriously. You will never get out of it alive“ (H. Hubbard’i tsitaat) tõlgendust võiks omakorda tõlgendada Toomas Rulli antud hetke tagasivaatena oma muusikukarjäärile. Trummisoolo on tema dialoog trummidega. Löök ja vastus. Järjest kiiremad löögid ja keerukamad figuurid-meloodiad.

Leebust, mõtlikkust ja nukrat igatsust, mis trompeti soolos paisub isegi peaaegu ahastuseks, väljendab lugu „One good thing about Music, WHEN IT HITS You feel no pain“ (B. Marley’ tsitaat), mille Toomas Rull pühendab oma trummiõpetajale Andrus Vahtile.

Kõik lood võimaldavad luua osundustega seostuvaid kujutluspilte, mis annab kinnitust plaadi autori ja kaasmuusikute selgest pildist-kavatsustest, mida nad öelda tahavad.

Muusikat kuulates kerkib muuhulgas küsimus, et kas on võimalik mängida instrumentaalmuusikat inglise keeles? Tundub, et on. Eriti kui arvestada, et näiteks esimese loo meloodia on seotud inglise keelse väljenduse, selle meloodia ja rütmidega: „TAKE CARE to get, what you like, or you will be forced to like what you get.“ – G. B. Shaw. Pealkirja esimesele poolele saaks seada vasteks vanasõna: „Igaüks on oma õnne sepp“. Teine pool kõlaks ühe teise vanasõnana umbkaudu: „Kes hooletu, see õnnetu“. Ilmselt saab kummastki keelest arendada üpris erinevaid meloodiaid ja gruuve ehk rütmimõnusid. Samas on ka keelekõlalisi kokkulangevusi. „MONEY does not make you happy, but it quiets the nerves“ „RAHA ei tee õnnelikuks, aga rahustab närve“ (S. O’Casey’ tsitaat) kõlab loos ühtselt, luues keele- ja võib-olla ka kultuuriüleseid seoseid. Teostatud ideed on kandvad ja tõlgendatavad emotsioonide ja kujutluspiltide keelde ning sealt soovi korral ka kuulaja emakeelde, olgu selleks siis mis tahes rahva keel.

Pole, ja kas ongi võimalik, teada, kuidas ja kui kauaToomas Rull posis oma uue plaadi materjali kallal, kuid võib oletada, et uudisteose tarvis on midagi temas podisenud juba ammu. Võib-olla isegi juba sellest ajast, mil muusikuks saamise kipitus oli alles vaevumärgatav või polnud veel selget kuju ilmutanudki. Tema muusika emotsionaalne sügavus lubab nõnda oletada.

Rull on andnud eelnevalt välja 5 sooloplaati. „Quotes“ muusikalise väljenduse tonaalsuse ja ülesehituse oluliseks mõjuriks on tõenäoliselt ka tänapäevane keerukas olukord maailmas, milles domineerivad ärevad-sõjakad suhted, moraalne vastuolulisus ja kohati täielik moraalitus ning empaatia puudus. Vastukaaluna eelnevale kõrvalelükatute-kannatajate abitusest võrsuv selge ning jõuline protest. Siit ehk ka Rulli soov väljendada nii muusika kui osunduste-pealkirjadega oma seisukohti, olla sirgjooneline ja sõnakas teavitaja, teatud mõttes ka tervendaja. Muusika tervendavat mõju on palju uuritud, nii keha kui meele plaanis. Hea, kuulaja jaoks sobiva, mõtestatud ja tundetarga muusika mõju võib iseloomustada ka laiali pillutatud või segi aetud meeleilma koondamise ja korrastamisega, seoseta mõtte või tunde katkendite tähendusliku ühendamisega, dünaamilise ja arenemisvõimelise taju- või meelemustri koostamisega, mille saatjaks on emotsionaalne elamus ja rahuldus. Tugev toetus tõeotsijale märkamaks, et tõde võib väljenduda mitmeti, kuid jääda siiski kindlaks. Seda kõike saab öelda „Quotes’i“ kohta.

 

Lugupidamisega,

Meelis Sütt

Psühhoanalüütiline psühhoterapeut

 
     
    Kodulehe loomine