EST ENG RUS
 
 
 
Esileht Mis on psühhoanalüüs Kontakt Otsing Uudiskiri Psühhoanalüüs eesti keeles
 
   
  Lugemist psühhoanalüüsi vallas
Prindi
 
Soovitatav psühhoanalüütiline kirjandus
Artiklid, loengud
 
 
 

Tallinna Ülikooli Tervise- ja loodusteaduste instituudi 2017 ainekava

24.04.2017

Tallinna Ülikooli Tervise- ja loodusteaduste instituudi õppeaine "Ülevaade psühhoteraapiatest" ainekava
 

Loodus- ja terviseteaduste Instituut

Tallinna Ülikool                                                      

mai 2017

 

ÜLEVAADE PSÜHHOTERAAPIATEST (Projekt)

 

 

2 AP. 16 akadeemilist tundi.

Õppejõud Ants Parktal, MA, www.profpsyh.ee

Tel. 5101818 ja email ants@psyhhoanaluus.ee

 

Õppeaine eesmärk

Kogemusliku õppimise teel omandada sissejuhatavad teadmised psühhoanalüütilise psühhoteraapia erinevatest teooriatest ja kliinilistest rakendustest.

 

Nõuded arvestusele pääsemiseks

1. Jätkuv ja tegus loengutest ning seminaridest osavõtmine (50% arvestuse hindest).

2.Etteantud materjali alusel ettekande suuline esitamine seminaris (50% hindest).

3. Psühhoanalüüsi sissejuhatava loengu I ja II osa läbitöötamine enne esimest loengut. Mõlemad loengud leiate Psühhoanalüüsi ja Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Keskuse Kyriania kodulehelt aadressil:  /index.php?page=41

 

Hindamine

1. Arvestuse hinne kujuneb kohustusliku kirjanduse tundmise, loengutes ning seminarides tegusa kaasatöötamise ja seminari ettekande alusel.

 

Õppeaine kava

 

1. I loengupäev  5.mai, 2017.

10.00-11.30 Sissejuhatus ja programmi tutvustamine. Seminaritööde jaotamine. Psühhoanalüüsi sissejuhatava loengu läbivõtmine.

11.45-13.15 Klassikaline psühhoanalüüs. Kaks fundamentaalset hüpoteesi psühhoanalüüsis. Tungide teooria. Psühhoanalüütiline arusaamine psüühika olemusest. Materjal loengust. Kohustuslik kirjandus: Tähka, V.(1999) Psühhoteraapia alused psühhoanalüütilise teooria põhjal. Helsinki, EPS,lk.20-90:

Soovitatav lisakirjandus: Freud, S. (2000) Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi. Tallinn: Vagabund; Rõõm kultuuriahistusest. Vestlus Sigmund Freudi „Ahistus kultuuris“ eestinduse puhul. Peeter Tulviste. Küsimused Eduard Parhomenko, Akadeemia, (1994), 5, 1087-1099; Gabbard, G. O. (2004) Long-term psyhodynamic psychotherapy. London: American Psychiatric Publishing. Inc. Lk.1-40.

 

2. II loengupäev 6. mai, 2017.

10.00-11.30 Objekt seoste teooria. Ego psühholoogia. Materjal loengust /index.php?page=41  ja kodulehelt . Soovitatav lisakirjandus: Keltikangas-Järvinen, L. (1992) Agressiivne laps. Tallinn:Koolibri,lk.4-59; Riemann,F.(1998)Võime armastada. Tartu: J. Esto Ühing;  Fromm, E.(1989)Armastuse kunst. Loomingu Raamatukogu,27/28; Mangs,K.,Martell,B.(2000) Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. Tartu: TÜ Kirjastus.

11.45-13.15 Mina psühholoogia. Kontroll-meisterlikkuse teooria. Ülevaade psühhoanalüütilistest lühiteraapiatest.  Materjal loengust ja kodulehelt /index.php?page=41  . Soovitatav lisakirjandus: Engel,L. ,Ferguson,T. (1997) Kujuteldavad kuriteod. Tartu: Elmatar

 

3. I seminaripäev 12. mai, 2017.

10.00-11.30 Seminar teemal: Psühhoteraapia alustamine. Psühhoteraapia eesmärgid ja terapeutiline protsess. Töötamine vastupanuga. Gabbard, G. O. (2004) Long-term psyhodynamic psychotherapy. London: American Psychiatric Publishing. Inc. Lk.40-115.

11.45-13.15. Seminar teemal; Psühhoterapeudi oma töö ja töö kliendiga. McWilliams, N. (2004) Psyhoanalytic psychotherapy. A practioner’s guide.

N.Y.: The Guilford Press lk. 46-98.

 

4. II seminaripäev 13. mai, 2017.

10.00-11.30 Seminar teemal; Piiride seadmine psühhoteraapias. McWilliams, N. lk.99-131 ja 163-196.

11.45-13.15 Seminar teemal; Case Molly. McWilliams, N. (2004) Psyhoanalytic psychotherapy. A practioner’s guide. N.Y.: The Guilford Press lk. 197-218.

 

Soovitav lisakirjandus hilisemaks lugemiseks peale aine läbimist:

A.Erinevad psühhoteraapiad:

Corey, G. (2001)Juhtumi analüüs nõustamises ja psühhoteraapias. Tallinn: Väike Vanker

Corey, G. (2009) Theory and practice of counseling and psychotherapy. Belmont, California: Brooks/Cole

B. Psühhoanalüüs ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia:

Abrahamowitz, F. (2003) Freud. Üks elu. Tallinn: Eesti Raamat

Adamson, J. Loengud psühhoanalüüsist: http://www.hot.ee/adamsoniloengud/

Adamson, J. (2015) Freudi häda. Kirjutisi 2004-2013. EYS Veljesto Kirjastus

Afasiev, M. (1977) Psühhoanalüüs ja kodanlik kunst. Tallinn: Kirjastus ”Kunst”

Bettelheim, B. (2007) Muinasjuttude võlujõud. Muinasjuttude tähtsus ja tähendus. Tartu: Atlex

Brummer, M., Enckell, H. (2007) Laste ja noorte psühhoteraapia. Tallinn, Cum Crano

Carter, A. (2015) Verine kamber. Tallinn: Varrak

Engel, L., Ferguson, T. (1997) Kujuteldavad kuriteod. Elmatar

Freud, S. Leonardo Da Vinci lapsepõlvemälestus. LR, 1998/40

Freud, S. (1999) Inimhinge anatoomiast. Tartu: TÜ Kirjastus

Freud, S. (2000) Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi. Vagabund

Freud, S. (2001) Argielu psühhopatoloogia. Väike Vanker

Freud, S. (2006) Lein ja melanhoolia. Akadeemia, 1:79-94

Freud, S. (2007) Unenägude tõlgendamine. Tänapäev (Soovitatav eriti kuues ptk.)

Fromm,E. (1989) Armastuse kunst. Loomingu Raamatukogu,27/28

Jaanus, M. (2011) Kirg ja kirjandus. Esseid Eesti ja Euroopa kirjandusest ja psühhoanalüüsist. Tallinn: Vikerkaar

Jüriloo, A. (1994)   Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat I. Akadeemia, 8:1757-1790

Jüriloo, A. (1994)   Väike psühhoanalüüsi sõnaraamat II. Akadeemia, 9:2021-2046

Jüriloo, A., Vahing V.  (1990)  Psühhoanalüüsi loeng. Sigmund Freudi psühhoanalüüsi õpetus. Vikerkaar, 2-90, 5-90, 7-90, 9-90, 11-90, 3-91, 5-91

Jüriloo, A., Vahing, V. (1992) Vaimuhaiguse müüt. Akadeemia 5:966-987 ja 6: 1158-1184

Keltikangas-Järvinen, L. (1992). Agressiivne laps.Kuidas suunata lapse arengut. Tallinn: Koolibri

Kristeva, J. Võõrad iseendale. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus

Mangs, K., Martell, B. (2000) Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. Tartu: TÜ Kirjastus                                                                                                                          

Mollon, P. (2009) Häbi ja armukadedus. Tallinn: Cum Crano

Myllärniemi, J. (2008) Nartsissism. Hälve ja jõuallikas. Tallinn: Cum Crano

Myllärniemi, J. (2009) Depressioon. Hinge valu. Tallinn: Cum Crano

Myllärniemi, J. (2010) Meheks saamine ilma isata. Tallinn: Cum Crano        

Rothschild, B. (2011) Traumast paranemise kaheksa võtit. Tallinn: Cum Crano

Sacks, O. (2013) Hallutsinatsioonid. Imeline Teadus

Stern, D. (2011) Beebi päevik. Arenguaastad 0 – 4. Tallinn: Cum Crano

Sütt, M., Parktal, A. (2015) Mõtisklusi psühhoanalüüsi eestindamisest. Akadeemia, 7:1236-1256

Sütt, M, Parktal, A. (2017) Eestistades Bioni. Wilfred R. Bioni metapsühholoogiline käsitus mõtlemisest. Akadeemia, 2:281-300; 3:524-549                                                                                                

Symington, N. (2009) Isikuks kasvamine psühhoanalüüsis. Tallinn: Cum Crano

Talvik, E. (2013) Narcissus ja Echo: müüt ja analüüs: mõtisklusi nartsissismist. Tallinn: Pilgrim

Tulviste, P. (1994) Vestlus Sigmund Freudi Ahistus kultuuris eestinduse puhul. Akadeemia, 5:1087-1099

Tähka, V. (1999) Psühhoteraapia alused psühhoanalüütilise teooria põhjal. Helsingi: EPS

Zweig, S. (1979) Tervenemine vaimu läbi (lk.169-239). Tallinn: Eesti Raamat

Zweig, S. (1998) Sigmund Freud. Tallinn: Athena

C. Soovitav ilukirjandus.

Abe, K. (1968)Luitenaine. Tallinn: Eesti Raamat

Aldington, R. (1965) Kangelassurm. Tallinn: Eesti Raamat

Bazin, H. (1967) Poja pärast. Tallinn: Eesti Raamat

Bergman, I. (1998) Erakõnelused.LR 21/22, Tallinn: Perioodika AS

Blanchard, W. (2000) Rousseau ja mässumeel. Tartu: OÜ Fontese Kirjastus

Kureishi, H. (2009) Midagi sulle öelda. Tallinn: Varrak

Lawrence, D. H. (1985) Pojad ja armastajad. Tallinn: Eesti Raamat

Lawrence, D. H. (2001) Vikerkaar. Tallinn: Eesti Raamat (ptk.6)

Lem, S. (1967) Ijon Tichy mälestused. LR, 49, Tallinn: Perioodika AS

Masing, U. (2006) Uskuda, elada: 59 kirja Kiivitile. Tartu: Ilmamaa

Masing, U., Paul, T. (2015) Usalda ennast. Tartu: Ilmamaa

Merilai, A. (2009) Türann Oidipus. Tallinn: Verb

Proust, M. (1973) Swanni armastus. Tallinn: Eesti Raamat

Proust, M. (2004) Taasleitud aeg. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

Roth, P. (2003) Portnoy tõbi. Tallinn: Varrak

Tammsaare, A. (1962) Naistevõrgutaja. Teosed. Jutustused III. Lk. 251-278. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus

Tuglas, F. (1987) Felix Ormusson. Teosed. Teine köide. Lk. 5-198. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus

Tuglas, F. (1987) Maailma lõpus. Teosed. Teine köide. Lk. 300-340. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus

Zweig, S. (1988) Eilne maailm. Eurooplase mälestusi. Tallinn: Eesti Raamat

 

Filmid.

„Secrets of a soul.“ psühhoanalüütiline tummfilm aastast 1926, autoritena ka Karl Abraham ja Hanns Sachs,  https://www.youtube.com/watch?v=0QaI0nzPqPQ

“Tõrjutud mälestused.” Dokumentaalfilm kirjanik Imbi Pajult möödaniku traumade teemal: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/51486/Memories-Denied

Muusika.

https://www.youtube.com/watch?v=fBIaZ9aTWco

Video ansamblilt Loits “Haavad Uulitsal” https://www.youtube.com/watch?v=LR-gCT3jx80 möödunud sõja valusatest sündmustest.

11.04.2017

 
     
    Soodne koduleht